REGULAMENT

Regulamentul n vigoare este stabilit pentru a asigura desf??urarea, n condi?ii normale, a activit??ii n cadrul cursurilor de Zumba:

 • Pentru nscrierea la cursurile de Zumba este nevoie, n prealabil, de o rezervare prin telefon sau prin e-mail.
 • nscrierea la cursuri se va face n limita locurilor disponibile. Prioritate au cursan?ii nscri?i anterior.
 • Un cursant poate participa la antrenamente doar dup? ce a luat la cuno?tin?? despre regulament, a completat si semnat formularul de nscriere, prezentndu-?i totodat? actul de identitate.
 • Valabilitatea oric?rui tip de abonament este de o lun? din momentul achit?rii taxei. n cazuri excep?ionale, valabilitatea poate fi prelungit? cu maxim 5 zile lucr?toare, cu n?tiin?area n prealabil. Dac? nu se anun?? la nceputul perioadei de ntrerupere, nu se poate face prelungirea abonamentului.
 • ?edin?ele pierdute nu se reporteaz? pe luna urm?toare.
 • Dac? se renun?? la curs pe parcursul lunii, banii nu se returneaz?.
 • La achitarea taxei unui nou abonament, trebuie prezentat ?i abonamentul a c?rui valabilitate a expirat.
 • Abonamentul este nominal, nu se poate transfera de la un client la altul. n cazul n care o alt? persoan? folose?te abonamentul, acest lucru poate duce la anularea acestuia.
 • n cazul n care, din motive ntemeiate, nu vom putea ?ine cursurile de Zumba, valabilitatea abonamentului va fi prelungit? cu num?rul de zile pierdute.
 • Accesul n sal? se face numai dup? prezentarea la intrare a abonamentului valabil. Fiecare ?edin?? este bifat? pe abonament. Participarea la 2 ore consecutive atrage dup? sine bifarea a 2 ?edin?e pe abonament.
 • Nu garant?m locuri pentru ?edin?ele unice.
 • Ne rezerv?m dreptul de a interzice participarea la cursuri a persoanelor care perturb? activitatea ?i afecteaz? buna dispozi?ie.
 • Sunt acceptate n sal? doar persoanele care particip? activ la cursuri. n cazuri excep?ionale, vizitatorii sunt ruga?i s? urm?reasc? cursul n lini?te.
 • Participarea la curs se face numai cu echipament sportiv corespunzator, cu prosop ?i ap?; este interzis? nc?l??mintea de strad?.
 • Instructorul are dreptul de a nu permite participarea la curs a persoanelor care au ntrziat mai mult de 10 minute ?i nu au participat la prima etap? a antrenamentului ?i anume, nc?lzirea. Acest lucru pune n pericol s?n?tatea cursantului. Este recomandat? parcurgerea ntregului curs, de la nc?lzire pn? la relaxare/stretching.
 • Nu se recomand? folosirea parfumurilor puternice. Igiena trebuie s? fie corespunz?toare pentru o bun? desf??urare a activit??ii.
 • Fotografierea, filmarea sau nregistrarea n sal? de c?tre cursan?i sau vizitatori se face numai cu acordul instructorului.
 • Ne rezerv?m dreptul de a fotografia ?i de a filma n scop promo?ional. Dac? un cursant nu dore?te s? apar? n materialele foto sau video de promovare este rugat s? anun?e n prealabil.
 • V? rug?m p?stra?i ordinea ?i cur??enia n sala de curs pentru propriul dumneavoastr? confort.
 • Este interzis fumatul n incinta s?lii.
 • Cursan?ii care aduc prejudicii s?lii de curs, vor pl?ti sau nlocui bunurile deteriorate.
 • Nu r?spundem de obiectele de valoare l?sate n vestiar ?i nici de cele pierdute/uitate n vestiar.
 • Sunt admise la antrenamente doar persoane apte din punct de vedere medical. Nu sunt admise sub nici o form? persoane a c?ror s?n?tate nu permite efortul fizic sus?inu?, persoane care sufer? de grip? sau alte boli contagioase. n mod evident, sunte?i responsabil pentru starea dumneavoastr? de s?n?tate. Informa?iile oferite n formularul de nscriere referitoare la starea de s?n?tate sunt pe propria r?spundere ?i nu este datoria noastr? s? verific?m veridicitatea acestor informa?ii.

Ne rezerv?m dreptul de a supune acest regulament unor modific?ri periodice. Acest lucru va fi comunicat n timp util.

 

ZUMBA music

There seems to be an error with the player !

ZUMBA Newsflash